Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ortodox News
Manastirea Buciumeni Manastirea Buciumeni

Galati

Mănăstirea datează din prima jumătate a secolului al XV-lea, fiind considerată una dintre cele mai vechi vetre monahale din judeţul Galaţi.

Manastirea Adam Manastirea Adam

Galati

La sfârşitul veacului al XVI-lea a fost ctitorit, de către un cioban din părţile locului, un mic schit cu hramul Tuturor Sfinţilor.

Vrancea

Schitul a fost înfiinţat în anul 2000, în clădirile fostului CAP Urecheşti, astăzi proprietate a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

Vrancea

Schitul Soveja a fost înfiinţat în anul 2001, cu binecuvântarea ÎPS Epifanie al Buzăului şi Vrancei, la iniţiativa şi cu strădania familiei Constantin şi...

Vrancea

Schitul Muntioru a fost întemeiat de stareţul Mănăstirii Poiana Măru­lui, Macarie Beşreagă, în 1999, fiind sfinţit de ÎPS Epifanie al Buzăului şi Vrancei în...

Vrancea

Mari nevoitori si-au legat numele de Manastirea Varzaresti: Sfantul Paisie Velicikovski si Sfanta Teodora de la Sihla.

Vrancea

In anul 1755, preotul Maftei din Spineşti împreună cu doi călugări de la Poiana Mărului întemeiază Schitul Vrancea nume purtat de actuala mănăstire o...

Alba

Diata fostului Mitropolit Teodosie al II-lea al Moldovei, datată din anul 1676, menţionează Schitul Trotuşanu ca viitoare ctitorie a sa.

Vrancea

Mănăstirea Tarniţa a fost înălţată în anul 1702 de călugării Schitului Babele.

Vrancea

Ctitorit de Istrate Oancea din Buciumeni (1887-1952), a fost sfinţit în 1936.

Vrancea

Hatmanul Şendrea, în 1474, construieşte prima biserică de lemn a schitului.

Vrancea

După tradiţie, Schitul Muşunoaiele a fost întemeiat la sfârşitul sec. al XVII-lea.

Istoria Bisericii

Istoria bisericii

Potrivit tradiţiei, Sfantului Apostol Andrei a fost primul propovăduitor al Evangheliei la geto-daci, în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră, cunoscut, încă din epoca...

Istoria bisericii

Nicolae Mavrocordat

Istoria bisericii

Radu Mihnea