Hi, what are you looking for?

Ortodox NewsOrtodox News
Avatar Of Stoicescu Iulian

Stoicescu Iulian

  Manastirea Crasani Manastirea Crasani

  Ialomita

  Mănăstirea Crăsani, ctitorie a părintelui arhim. Adrian Făgeţeanu, este înălţată în apropierea străvechii cetăţi Helis reşedinţă a lui Dromichete în secolele IV-III î.Hr.

  Manastirea Balaciu Manastirea Balaciu

  Ialomita

  Mănăstirea Balaciu a fost înfiinţată în anul 1929 de PS Gherontie Nicolau al Tomisului, în jurul bisericii de mir din satul Piteşteanu (dispărut), ce...

  Manastirea Vladimiresti Manastirea Vladimiresti

  Galati

  Mănăstirea Vladimireşti are cea mai numeroasă obşte dintre mănăsti­rile româneşti (aproape 150 de maici şi surori Agapia şi Văratecul având vieţuire de sine).

  Manastirea Carlomanesti Manastirea Carlomanesti

  Galati

  Prima atestare documentară a Mănăstirii Cârlomâneşti este un uric, datat 5 aprilie 1445, în care apare menţionat, schitul „lui Ciunca Stan", cu prisacă şi...

  Manastirea Adam Manastirea Adam

  Galati

  La sfârşitul veacului al XVI-lea a fost ctitorit, de către un cioban din părţile locului, un mic schit cu hramul Tuturor Sfinţilor.

  Schitul Urechesti Schitul Urechesti

  Vrancea

  Schitul a fost înfiinţat în anul 2000, în clădirile fostului CAP Urecheşti, astăzi proprietate a Arhiepiscopiei Buzăului şi Vrancei.

  Schitul Soveja Schitul Soveja

  Vrancea

  Schitul Soveja a fost înfiinţat în anul 2001, cu binecuvântarea ÎPS Epifanie al Buzăului şi Vrancei, la iniţiativa şi cu strădania familiei Constantin şi...

  Schitul Muntioru Schitul Muntioru

  Vrancea

  Schitul Muntioru a fost întemeiat de stareţul Mănăstirii Poiana Măru­lui, Macarie Beşreagă, în 1999, fiind sfinţit de ÎPS Epifanie al Buzăului şi Vrancei în...