Hi, what are you looking for?

Ortodox NewsOrtodox News
Manastirea Cozia Valcea
Manastirea Cozia Valcea

Valcea

Manastirea Cozia

A fost cunoscută în vechime şi sub numele de Mănăstirea Nucet, Cozia nefiind altceva decât traducerea în cumană a denumirii româneşti. A fost construită, conform legendei, în apropierea altei mănăstiri, ridicate de Negru Vodă.

Manastirea Cozia cuprinde: 28 vieţuitori, viaţă de obşte
Manastirea Cozia Hram: Sfanta Treime
Adresa Manastirea Cozia: loc. Călimăneşti, 245600, Strada Calea lui Traian, Nr. 816, jud. Vâlcea
Cum se ajunge la Manastirea Cozia: DN7/E81 Rm. Vâlcea-Sibiu, Călimăneşti (km 17), 3 km spre nord (GPS: 45°16’23.50″N, 24°18’45.SS”E)
Stareţ Manastirea Cozia: ierom. Vartolomeu Androni
Contact: 0744.109.208, 0250.750.852, 0250.750.852
Manastirea Cozia Program vizitare: zilnic
Obiective principale de vizitat la Manastirea Cozia:
• Mormântul lui Mircea cel Bătrân
• Muzeul mănăstirii, care cuprinde manuscrise, icoane vechi, sculptură în piatră şi lemn, obiecte de cult etc.
• Fântânile din curtea mănăstirii
• ln Cerdacul lui Mircea, din corpul de chilii dinspre Olt, a scris Grigore Alexandrescu poezia „Umbra lui Mircea la Cozia”.
Tarif vizitare Manastirea Cozia:
În apropiere de Manastirea Cozia mai puteți vizita următoarele obiective turistice: Mănăstirea Turnu, Schitul Ostrov, Mănăstirea Stănişoara, o zonă bogată în izvoare termale.

Manastire Cozia legenda

Biserica, zidită de un meşter sârb, între 1386 şi 1391, este una dintre cele mai importante ctitorii ale lui Mircea cel Bătrân. In timpul lui Neagoe Basarab s-a construit fântâna care-i poartă numele, iar între anii 1512 şi 1521 s-a refăcut pictura. în 1706-1707 este adău­gat pridvorul brâncovenesc, se construiesc cerdacurile, chiliile.

Manastirea Cozia
Manastirea Cozia 60

Constantin Brâncoveanu dăruieşte mănăstirii policandrele din naos şi pronaos. în pronaosul bisericii mari se găsesc mormântul voievodului Mircea şi cel al monahiei Teofana, mama lui Mihai Viteazul, călugărită după moartea fiului ei.

Biserica, de tradiţie bizantină, construită pe blocuri mari de piatră, în plan treflat, are la exterior o bogată sculptură în piatră şi ornamente din cărămidă. Se remarcă ancadramentele celor 7 ferestre ale naosului şi altarului, datând din epoca lui Mircea cel Bătrân.

Pictura murală, de o valoare artistică deosebită, a fost refăcută în 1704-1705 de familia Cantacuzinilor, apoi în 1984-1985, când s-a descoperit pictura originară de secol XIV din pronaos.

Manastirea Cozia
Manastirea Cozia 61

Manastirea Cozia – renovare

De-a lungul timpului, mănăstirea va fi reparată şi renovată de multe ori, ultima renovare şi consolidare făcându-se între 1958 şi 1959 de către PF Justinian Marina. Mănăstirea are două paraclise: paraclisul din zid, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, din 1583, şi paraclisul brâncovenesc, cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor, din cărămidă, având două case boltite şi un foişor, din 1710-1711. Biserica-bolniţă, cu hramul Sf. Apostoli, aflată pe partea cealaltă a şoselei, a fost zidită între anii 1542 şi 1543 de Petre Voievod, numit şi Radu Paisie.

Manastirea Cozia a constituit de-a lungul timpului şi un puternic focar de cultură românească.
Aici a funcţionat o şcoală mănăstirească din 1415, primul dascăl fiind pr. Sofronie, stareţul mănăstirii. Filos, logofăt al marelui voievod Mircea cel Bătrân, compune versuri şi imne religioase, el fiind considerat primul poet român.

Tot la Cozia, Mardarie Cozianul alcă­tuieşte la 1696 Lexiconul slavo-român. Istoria mănăstirii este strâns legată de istoria ţării, mănăstirea reprezentând o fortăreaţă redutabilă în calea cotropitorilor austrieci.

Intre 1879 şi 1893 e transformată în puşcărie, apoi în spital. în perioada Primului Război Mondial a devenit grajd pentru cai.

Manastirea Cozia Poze

Manastirea Cozia
Manastirea Cozia 62

Cozia Veche sau Schitul Ioan la Piatră

Este situat la un kilometru nord de mănăstire; are hramurile Naşte­rea Sf. Ioan Botezătorul şi Cuv. Parascheva. Se presupune că e ctitoria lui Radu, tatăl lui Mircea, la sfârşitul sec. al Xlll-lea începutul sec. al XIV-lea.

Prima atestare documentară datează din 8 noiembrie 1601 şi 8 noiembrie 1602, când Teofana monahia, în actele de danie către Mănăstirea Cozia, mentionează doi călugări ai acestui schit.

Este refăcut şi sfinţit în 1670 de Mitrop. Teodosie. Cutremurele din 1802, 1838 ruinează aşezarea monahală. În 1980 ruinele Coziei vechi sunt conservate datorită importanţei lor istorice. In 1986 este refăcută şi pictată biserica; se construiesc stăreţia, clopotniţa, zidurile schitului.

Manastire Cozia harta

Voteaza articolul
[Total voturi: 4 Scor general: 4.8]
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Din aceiasi categorie

Giurgiu

Schitul Acoperamantul Maicii Domnului, Chiriacu este format dintr-o bisericuţă de lemn şi un corp de chilii.

Giurgiu

Manastirea Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Giurgiu a fost înfiinţată în anul 2006 prin eforturile clericilor din Episcopia Giurgiului. Se află situată în imediata apropiere...

Giurgiu

Manastirea Comana este ctitorie a domnitorului Vlad Ţepeş din anul 1461, fiind înălţată ca o mănăstire-cetate de apărare.

Suceava

Manastirea Stefan cel Mare si Sfant a fost ctitorită de fam. Emil şi Fevronia Dascălu, Tomoioagă Gheorghe, protos. Lavrentie, ierom. Bartolomeu şi protos.