Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ortodox News
Manastirea-Dragomirna
Manastirea-Dragomirna

Suceava

Manastirea Dragomirna

Brâul de piatră sculptată ce Înconjoară biserica mare a Dragomimei este un simbol al Sfintei Treimi, al celor trei virtuţi creştineşti, Credinţa, Nădejdea şi Dragostea, şi un îndemn la unitate de credinţă şi neam lăsat urmaşilor de Mitropolitul Anastasie Crimca.

55 vieţuitoare, viaţă de obşte
Hram: Pogorârea Sfântului Duh
Adresa: com. Mitocul Dragomirnei, 727366, jud. Suceava
Cum se ajunge Manastirea Dragomirna: din Suceava pe E85 spre Cernăuţi, 1 km, dreapta pe DJ208d, 10 km, prin Mitocul Dragomirnei 1 km (GPS: 47°45’29.70″N, 26°13’46.01″E)
Stareţă: stavrofora Heruvima Chihai;
Contact: +40230533839, site manastire;
Cazare Manastirea Dragomirna: cu rezervare (doar vara)
Program de vizitare: –
Moaşte: Sfantul Iacob Persul
Icoane făcătoare de minuni: icoana Maicii Domnului, cunoscută ca vindecătore şi aducătoare de ploaie.
De văzut: Muzeul mănăstirii din Sala Gotică, deţinând: cărţi vechi, manuscrise, broderii, icoane vechi de o deosebită valoare etc.

Manastirea Dragomirna – legenda

Mănăstirea Dragomirna, din punct de vedere arhitectural, este unică în Răsăritul ortodox, introducând o nouă viziune artistică în arta bisericească moldavă din sec. al XVII-iea. Biserica mare, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, ctitorie a Mitropolitului Moldovei Anastasie Crimca, împreună cu rudele sale, Lupu şi Simion Stroici, de la 1609, se deosebeşte de toate celelalte monumente religioase anterioare prin proporţiile sale neobişnuite: 35 m lungime, 9,5 m lăţime şi 42 m înălţime, ceea ce o face să pară foarte strâmtă, dând impresia unei nave, vechi simbol al Bisericii Creş­tine.

Manastirea Dragomirna
Manastirea Dragomirna 39

Iniţial, mitropolitul cărturar a ridicat o biserică mai mică, cu hramul Sfântul Ioan Evanghelistul şi Profeţii Ilie şi Enoh, care datează de la 1602. Faţadele bisericii mari sunt din piatră cioplită, decorate cu un brâu răsucit, de origine muntenească, iar turla bisericii este sculptată în întregime cu motive florale şi geometrice de origine caucaziană. În pridvor se află câte-va pietre de mormânt, iar în pronaos se găseşte mormântul ctitorului, Ana-stasie Crimca.

Biserica a fost pictată de meşterii moldoveni: Popa Crăciun Mătieş, Popa Ignat şi Gregorie; pictura se păstrează parţial. In 1627 prinţul Miron Barnovschi începe construcţia zidurilor masive de apărare, transformând Dragomirna în cea mai puternică cetate fortificată din Moldova. Zidurile cuprind turnul-clopotniţă, patru turnuri de apărare, numite: Barnov-. schi, Gheronchie, Silvestru şi Arhimandritul, Paraclisul Sfantul Nicolae (1635), trapeza (1609), chiliile. Întregul ansamblu biserica mică, biserica mare, cetatea şi egumenia este remarcabil ca unitate de stil şi viziune arhitectonică. In anii 1763-1775, la mănăstirea Dragomirna se stabileşte Sfântul Paisie Velicikovski, împreună cu mai mulţi ucenici.

Manastirea Dragomirna
Manastirea Dragomirna 40

Mănăstirea este afectată de incendii şi diverse războaie, fiind restaurată în 1843-1845. In 1960 devine mănăstire de maici. Intre anii 1965 şi 1976 au loc ample lucrări de restaurare şi se construieşte noul paraclis, cu hramul Naşterea Maicii Domnului. Mănăstirea Dragomirna a reprezentat un puternic focar de cultură, aici s-au copiat şi s-au împodobit cărţi bisericeşti. Muzeul mă­năstirii, organizat în Sala Gotică, cuprinde: cărţi vechi – Psaltirea (1616), Tetraevangheliar (1609), liturghier (1610, 1611 ), icoane, epitafuri, mobilier etc

Voteaza articolul
[Total voturi: 0 Scor general: 0]
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Din aceiasi categorie

Giurgiu

Schitul Acoperamantul Maicii Domnului, Chiriacu este format dintr-o bisericuţă de lemn şi un corp de chilii.

Giurgiu

Manastirea Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, Giurgiu a fost înfiinţată în anul 2006 prin eforturile clericilor din Episcopia Giurgiului. Se află situată în imediata apropiere...

Giurgiu

Manastirea Comana este ctitorie a domnitorului Vlad Ţepeş din anul 1461, fiind înălţată ca o mănăstire-cetate de apărare.

Suceava

Manastirea Stefan cel Mare si Sfant a fost ctitorită de fam. Emil şi Fevronia Dascălu, Tomoioagă Gheorghe, protos. Lavrentie, ierom. Bartolomeu şi protos.