Connect with us

Hi, what are you looking for?

Manatirea Frasinei
Manatirea Frasinei

Valcea

Manastirea Frasinei

Prima biserică înălţată aici – Biserica schitului vechi -, cu hramul Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, a fost construită din lemn în 1710, de către doi călugări de origine bulgară, llarion şi Ştefan, cu binecuvântarea episcopului de Râmnic, lnochentie.

52 vieţuitori, viaţă de obşte, rânduială athonită
Manastirea Frasinei Hram: Adormirea Maicii Domnului, Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul
Manastirea Frasinei Adresa: com. Muereasca, 247405, Jud. Vâlcea
Cum se ajunge la  Manastirea Frasinei: DN7/E81 Rm. Vâlcea-Sibiu, (8 km) stânga în com. Lunca, Gura Văii, dreapta în Muereasca (1 km); (GPS: 45°11 ‘35.40″N, 24°19’ 44.28″E)
Stareţ arhim. Neonil Ştefan;
Contact: –
Tarif vizitare Manastirea Frasinei: –
Moaşte: părticele din moaştele Sf. Mucenic Trifon, Sf. Calinic

Manastirea Frasinei legenda

Va fi reconstruită din zid în 1764 de Cârstea, Damian şi Nicoliţă şi pictată, în stil bizantin, de Teodor Zugravul în acelaşi an. Schitul este pustiit de austrieci în 1780 şi rămâne părăsit până în 1845, când este refăcut de călugărul cernican Acache. Atunci se restaurează chiliile, pridvorul este închis şi pictat. Astăzi este biserică de cimitir şi se slujeşte în ea doar la hram, în 24 iunie. Biserica Mănăstirii Frăsinei, numită şi Biserica Mare, având hramul Adormirea Maicii Domnului, cu întreg ansamblul de clădiri, în formă de cetate, este ctitoria Sf. Ierarh Calinic de la Cemica, episcopul Râmnicului.


Este construită, după planurile sfântului, în perioada 1859-1863 şi sfinţită în 1863. Pictura este realizată în ulei de pictorul ardelean Mişu Pop, în stilul lui Tattarescu, între 1860 şi 1863, curăţată ulterior de pictorul Aritium Avachian.

Paraclisul cu hramul Sf. Trei Ierarhi a fost zidit de episcopul Gherasim Safirim al Romanului, în 1905 şi pictat de Belizarie. Tot el continuă construcţiile pe aripa de sud şi de est a bisericii, care rămăseseră neterminate de Sf. Calinic în anul 1863, iar în 1910 construieşte arhonaricul.
Viaţa monahală de la Frăsinei urmează tipicul Sfântului Munte Athos: în mănăstire nu au voie să intre femei (accesul femeilor este permis numai în biserica de la poalele dealului) şi nu se găteşte cu carne. Sf. Calinic a aşezat în anul 1867 o piatră de legământ la cca 2 kilometri de mănăstire, unde sunt astăzi o biserică şi dependinţe pentru cazarea femeilor. Pe piatra de legământ sunt gravate cu litere chirilice atât binecuvântări, pentru cele care vor păstra acest legământ, cât şi blesteme, pentru cele ce vor călca hotărârea sfântului:

Manastirea Frasinei
Manastirea Frasinei 24

,,Acest sfânt locaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori de acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc să mai treacă înainte, sub nici un chip, parte femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate nenorocirile să vie asupra lor, precum: sărăcia, gârbăvia şi tot felul de pedepse, şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă lagoslovenia lui Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor fericitul bine. Calinic, episcopul Râmnicului-Noului Severin, 17 ian. 1867.”


Este singura mănăstire din ţară care nu a fost secularizată, Alexandru Ioan Cuza având un respect deosebit pentru Sf. Calinic.

Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Din aceiasi categorie

Suceava

Vizualizari: 0 5 vieţuitori, viaţă de obşteHram: Acoperământul Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Spiridon (paraclis) Adresa: sat Poiana Belţi, com. Pârteştii de Jos, 727 425,...

Suceava

Drumul poate fi făcut şi pe jos, peisajul fiind deosebit de frumos: munte, pădure, câmpie, izvoare. Numele Orata este preluat de la afluentul râului...

Suceava

Vizualizari: 0 40 vieţuitoare, viaţă de obşteHram: Buna VestireAdresa: sat Vatra Moldoviţei, 727595, jud. Suceava Cum se ajunge la Manastirea Moldovita: din Câmpulung Moldovenesc...

Suceava

Vizualizari: 0 3 vieţuitoare. viaţă de obşteHram: Sfântul Vasile cel Mare Adresa Manastirea Moldova-Sulita: sat Groşi, com. Boroaia, 727040, jud. Suceava Cum se ajunge...