Connect with us

Hi, what are you looking for?

All posts tagged "manastirea"

Valcea

Mănăstirea este ctitorie a boierilor Craioveşti, Barbu şi fraţii săi, Pârvu vomicul, Danciu urmaşul şi Radu postelnicul, din anii 1492-1494.

Valcea

Potrivit unei vechi tradiții locale, biserica de lemn este construită în primele decenii ale sec. al XVI-iea, prin cioplirea unui singur stejar.

Valcea

Mănăstirea a suferit mai multe renovări, intervenţii şi consolidări. Arnota a fost mănăstire de călugări până în 2000, când a devenit mănăstire de maici....

Valcea

A fost cunoscută în vechime şi sub numele de Mănăstirea Nucet, Cozia nefiind altceva decât traducerea în cumană a denumirii româneşti. A fost construită,...