Hi, what are you looking for?

Ortodox NewsOrtodox News
Manastirea Runcu Manastirea Runcu

Dambovita

Mănăstirea Runcu îşi are începuturile în anul 1997, odată cu venirea pe aceste meleaguri a părintelui lachint de la Sfântul Munte.

Manastirea Dealu Manastirea Dealu

Dambovita

Vechimea Mănăstirii Dealu se pierde în negura vremurilor. Se pre-supune că a fost ctitorită de urmaşii domnitorului Munteniei Vlad Dracul, ucis în 1446.

Manastirea Bunea Manastirea Bunea

Dambovita

Mănăstirea are o arhitectură specifică epocii lui Matei Basarab, fiind ctitoria veispătarului Bunea Gădişteanu, din anul 1654.