Connect with us

Hi, what are you looking for?

Ortodox News

Calendar ortodox 2021

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie

Iulie

August

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Calendarul Ortodox bisericesc

Calendarul Ortodox
Calendarul Ortodox bisericesc

Istorie calendar ortodox

Termenul de „calendar ortodox” defineşte sistemul de împărţire a timpului în ani, luni şi zile, bazat pe fenomenele astronomice periodice (mişcarea de revoluţie a pământului în jurul soarelui şi a lunii în jurul pământului, respectiv a pământului în jurul axei proprii).

Fiecărui calendar îi este caracteristică durata anului: la egipteni, de 365 de zile, la romani, de 355 de zile, până la reforma lui Iuliu Cezar, din anul 46 î. Hr. care a stabilit durata de 365 de zile şi 6 ore, purtându-se denumirea de calendar iulian.

Acest calendar numit şi iulian, a fost adoptat de întreaga creştinătate la început, dar fiind mai mare decât calendarul solar, rămăsese în urmă cu zece zile în anul 1582 când papa Grigorie al XIII-lea l-a îndreptat suprimând cele zece zile, cu care rămăsese în urmă, pe baza duratei anului tropic, şi această îndreptare a dat şi numele calendarului numit „gregorian”. Acest calendar a fost adoptat şi de ţara noastră în anul 1919 iar Biserica Ortodoxă Română în 1924.

Calendarul ortodox bisericesc înfăţişează ca  într-o oglindă lunile, săptămânile şi zilele unui an, cu numărul de ore ziua şi noaptea, pe fiecare lună şi indică zilnic numele unuia sau mai multor sfinţi prăznuiţi, precum şi toate sărbătorile bisericeşti mari şi mici din întregul an bisericesc, însemnate cu cruce roşie sau neagră. Duminicile sunt numerotate după sărbătoarea principală căreia îi urmează, indicându-se în fiecare duminică glasul de rând, Evanghelia învierii, pericopa Apostolului şi Evangheliei care se citesc. În plus, se indică zilele de post şi cele în care se ajunează, precum şi posturile de peste an.

Un calendar ortodox bisericesc are şi sărbători fixe şi sărbători mutabile, fără dată fixă. Şi cum calendarul bisericesc este legat de calendarul solar sau astronomic, dacă se produce vreo nepotrivire sau diferenţă între ele, au loc perturbări şi frământări care conturbă liniştea şi bunele raporturi între credincioşi, ba chiar pot da naştere la dezbinări şi schisme. În acest caz, sunt „stiliştii” sau „stilismul” ivit ca protest împotriva îndreptării calendarului, făcută de Biserica noastră împreună cu majoritatea celorlalte Biserici Ortodoxe.

De fapt, nu s-a făcut nici o schimbare a acestui calendar ortodox – cum greşit socotesc partizanii stilismului, ci numai cercetarea datei echinocţiului de primăvară, sărbătorile rămânând aceleaşi, neschimbate. După această constatare, s-a simţit nevoia  de îndreptare a lor şi a punerii lor în acord cu calendarul ceresc. Aceasta a făcut-o întâi împăratul Iuliu Cezar, în anul 467 î.Hr., adoptând sistemul de calcul egiptean după care acesta s-a numit „calendarul iulian”. După acest calendar, a mers apoi întreaga creştinătate timp de 15 secole. Şi tot de calendarul iulian s-a servit şi Sinodul I Ecumenic de la Niceea din 325 la calcularea datei Paştilor, care este sărbătoare mutabilă, variind de la an la an, în funcţie de echinocţiul de primăvară şi de alte elemente.

Deoarece acest calendar nu era în toate calculat corect, a fost nevoie de îndreptarea papei Grigorie al XIII-lea, care a anunţat la data de 24 februarie 1582 îndreptarea calendarului iulian, suprimând zece zile (5-14 octombrie). Convinse de necesitatea şi justeţea îndreptării calendarului, din 1924 cele mai multe Biserici Ortodoxe au adoptat acest calendar, dar au rămas câteva care nu au acceptat această îndreptare, care se numesc pe stil vechi pentru că sărbătoresc Paştile şi toate sărbătorile după vechiul calendar adică după stilul vechi. Pentru a nu produce dezbinare, şi pentru a nu încuraja mişcarea stilistă şi pentru a nu se rupe unitatea Bisericii Ortodoxe, s-a hotărât ca toate Bisericile Ortodoxe să sărbătorească  la aceeaşi dată Sfintele Paşti, în zi de Duminică.

Rezolvarea acestei probleme a unui calendar ortodox pe întreaga Ortodoxie va uşura şi soluţionarea dezbinării stiliste. După aceea, se va putea trece şi la rezolvarea sărbătoririi Paştilor la aceeaşi dată de către toate Bisericile.

Cautari corelate: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, calendar ortodox 2021, paste ortodox 2021, sarbatori ortodoxe, sarbatori religioase, pasti, paste, sfintii zilei, posturi, post, randuieli